Strona główna » Weterynaria » Hodowla w czystości rasy

Hodowla w czystości rasy

Hodowla w czystości rasy polega na krzyżowaniu osobników należących do tej samej rasy. Celem takiej hodowli jest przede wszystkim utrzymanie cennych właściwości danej rasy nie ryzykując, że połączenie z innymi rasami da gorsze wyniki.

Prawdopodobnie hodowanie w czystości rasy zapoczątkowali Arabowie, którzy od VII hodowali swoje konie.
W końcu XVIII wieku rozpoczęto hodowlę w czystości rasy koni pełnej krwi angielskiej a także kłusaki amerykańskie i orłowskie.