Strona główna » Brązowa odznaka » Próba ujeżdżeniowa

Próba ujeżdżeniowa

Czworobok 20x40 m Kiełznanie: wędzidłowe

Program:

Lp. Program
1 A
X
Wjazd stępem pośrednim
Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem pośrednim
2 C
MB
W prawo
Kłus roboczy anglezowany
3 BEB Koło w prawo o śr. 20m. W tym – EB - kłus roboczy ćwiczebny (pół koła o śr. 20 m)
4 Przed B
Zagalopowanie z prawej nogi na wprost
5 BFAKEH
Pomiędzy H i C
Galop z prawej nogi
Przejście do kłusa roboczego anglezowanego
6 CM
MXK
Kłus roboczy anglezowany
Zmiana kierunku kłusem roboczym
anglizowanym
7 AXA Koło w lewo o śr. 20m w półsiadzie
8 AFB
BE
Przed E
Kłus roboczy ćwiczebny
Pół koła
Zagalopowanie z lewej nogi na wprost
9 EKAFBM
Pomiędzy M i C
Galop z lewej nogi
Przejście do kłusa roboczego anglezowanego
10 HE Kłus ćwiczebny
11 E Zatrzymanie, 5’ nieruchomość, ruszyć stępem
pośrednim
12 EK
K
Stępem pośrednim
Ruszyć kłusem roboczym
13 A
X
Na linię środkową
Zatrzymanie, ukłon

Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A

Źródło: Polski Związek Jeździecki www.pzj.pl