Strona główna » Złota odznaka » Pytania

Pytania

1. Scharakteryzuj potrzebę ruchu u konia.

2. Przedstaw sposób pobierania paszy u konia i wpływ na jego żywienie w warunkach stajennych.

3. Omów potrzeby konia w zakresie powietrza i światła oraz ich wpływ na utrzymanie konia w warunkach stajennych.

4. Opisz instynkt stadny konia i jego wykorzystanie przez człowieka.

5. Podaj wnioski płynące z obserwacji zachowania konia.

6. Opisz pole widzenia konia.

7. Porównaj sposób widzenia człowieka i konia.

8. Przedstaw podstawowe zasady obchodzenia się z koniem.

9. Opisz dystans krytyczny i dystans ucieczki.

10. Opisz dokładnie wejście do konia w stanowisku.

11. Opisz dokładnie wejście do konia w boksie.

12. Opisz dokładnie nakładanie kantara.

13. Opisz dokładnie wyprowadzanie konia ze stanowiska – szerokiego i wąskiego, z boksu i ze stajni.

14. Scharakteryzuj obszary dominacji

15. Omów zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia w ręku.

16. Podaj podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wyprowadzaniu konia na wybieg lub pastwisko.

17. Opisz zasady podnoszenia kończyn przednich.

18. Opisz zasady podnoszenia kończyn tylnych.

19. Opisz zasady wiązania konia.

20. Scharakteryzuj sprzęt używany do pielęgnacji konia.

21. Opisz zasady pielęgnacji kopyt.

22. Opisz sposoby zabezpieczania kończyn koni przed urazami.

23. Opisz zasady kontroli stanu uzębienia konia.

24. Przedstaw podstawowe zastosowania bandaży/owijek.

25. Przedstaw zasady zastosowania i dopasowania derki.

26. Scharakteryzuj rodzaje derek i ich zastosowanie.

27. Podaj zasady prowadzenia konia do przeglądu.

28. Podaj zasady prezentowania konia.

29. Scharakteryzuj symptomy zdrowia – jedna z cech warunkujących wartość użytkową konia.

30. Scharakteryzuj rodzaje konstytucji – jedna z cech warunkujących wartość użytkową konia.

31. Scharakteryzuj temperament – jedna z cech warunkujących wartość
użytkową konia.

32. Opisz charakter – jedna z cech warunkujących wartość użytkową konia.

33. Scharakteryzuj narowy i nałogi.

34. Scharakteryzuj pojętność – jedna z cech warunkujących wartość użytkową konia.

35. Scharakteryzuj kondycje – jedna z cech warunkujących wartość użytkową konia.

36. Opisz znaczenie typu głowy konia w użytkowaniu sportowym.

37. Opisz rodzaje szyi konia i ich znaczenie w użytkowaniu sportowym.

38. Opisz znaczenie górnej linii kłody konia w użytkowaniu sportowym.

39. Opisz znaczenie zadu konia w użytkowaniu sportowym.

40. Opisz znaczenie klatki piersiowej konia w użytkowaniu sportowym.

41. Przedstaw funkcje kończyn konia.

42. Przedstaw funkcje przednich kończyn konia.

43. Podaj elementy i krótko omów budowę przedniej kończyny konia.

44. Podaj i omów nieprawidłowe postawy przednich kończyn konia.

45. Podaj elementy i krótko omów budowę tylnej kończyny konia.

46. Podaj i omów najbardziej istotne wady stawu skokowego.

47. Podaj i omów nieprawidłowe postawy tylnych kończyn konia.

48. Scharakteryzuj role i budowę kopyta.

49. Scharakteryzuj powłokę skórna konia.

50. Scharakteryzuj podstawowe maści konia.

51. Podaj, co to są odmiany i wymień kilka z nich.

52. Opisz zasady utrzymania konia – podaj optymalne warunki cieplne.

53. Opisz zasady utrzymania konia – podaj optymalne warunki wilgotności powietrza.

54. Opisz zasady utrzymania konia – podaj optymalne warunki ruchu powietrza.

55. Opisz zasady utrzymania konia – podaj optymalne warunki oświetlenia.

56. Opisz zasady utrzymania konia – podaj optymalny skład powietrza w stajni.

57. Opisz zasady utrzymania konia – scharakteryzuj mikroflorę w stajni.

58. Opisz zasady higieny w stajni i na pastwisku.

59. Podaj zasady budowy pomieszczeń dla koni.

60. Opisz zasady ścielenia.

61. Omów zasady racjonalnego żywienia koni.

62. Omów błędy w żywieniu koni.

63. Scharakteryzuj role białka w żywieniu koni.

64. Scharakteryzuj role składników mineralnych i witamin w żywieniu koni.

65. Podaj zasady racjonalnego pojenia koni.

66. Scharakteryzuj rodzaje pasz stosowanych w żywieniu koni.

67. Opisz zasady podawania zielonki pastwiskowej.

68. Przedstaw zasady podawania siana i jego role w żywieniu koni.

69. Scharakteryzuj role słomy w żywieniu koni.

70. Scharakteryzuj rodzaje i role pasz soczystych w żywieniu koni.

71. Scharakteryzuj rodzaje i role pasz treściwych w żywieniu koni.

72. Przedstaw role owsa w żywieniu koni.

73. Scharakteryzuj role i zasady podawania jęczmienia w żywieniu koni.

74. Scharakteryzuj role i zasady podawania kukurydzy w żywieniu koni.

75. Scharakteryzuj role i zasady podawania nasion lnu w żywieniu koni.

76. Scharakteryzuj role i zasady podawania otrąb pszennych w żywieniu koni.

77. Podaj zasady przygotowywania meszu.

78. Scharakteryzuj znaczenie jakości paszy w żywieniu koni.

79. Scharakteryzuj role dodatków paszowych w żywieniu koni.

80. Przedstaw ogólne zasady żywienia koni.

81. Przedstaw ogólne zasady podstawowej oceny stanu zdrowia koni.

82. Scharakteryzuj wartości temperatury, tętna i oddechu (TTO) koni – mierzone w spoczynku.

83. Przedstaw ogólne zasady szczepienia i odrobaczania koni.

84. Przedstaw ogólne zasady prowadzenia apteczki stajennej.

85. Scharakteryzuj prawidłowe warunki stajenne mające wpływ na stan zdrowia konia.

86. Przedstaw zasady codziennej kontroli stanu zdrowia konia.

87. Przedstaw zasady codziennej kontroli stanu zdrowia konia w czasie pracy.

88. Przedstaw zasady codziennej kontroli stanu zdrowia konia po pracy.

89. Przedstaw przyczyny powstawania obrażeń skóry, wymień najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

90. Opisz przyczyny powstawania grzybic i podaj sposoby ich zapobieganiu.

91. Opisz przyczyny powstawania schorzeń i urazów kopyt, wymień najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

92. Opisz przyczyny powstawania chorób układu kostnego, wymień najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

93. Opisz przyczyny powstawania chorób układu kostnego, wymień najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

94. Opisz przyczyny powstawania chorób układu kostnego, wymień najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

95. Opisz przyczyny powstawania chorób mięsni, wymień najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

96. Opisz przyczyny powstawania chorób układu oddechowego, wymień
najczęściej spotykane i podaj sposoby ich zapobieganiu.

97. Opisz poszczególne części wyposażenia konia wierzchowego.

98. Scharakteryzuj wędzidła anatomiczne – podaj ich wady i zalety.

99. Omów najczęściej stosowane rodzaje wędzideł – podaj ich wady i zalety.

100. Omów rodzaje wędzideł pojedynczo łamanych – podaj ich wady i zalety.

101. Omów rodzaje wędzideł podwójnie łamanych – podaj ich wady i zalety.

102. Scharakteryzuj rodzaje wędzideł nie łamanych – podaj ich wady i zalety.

103. Przedstaw zasady dopasowania wędzidła.

104. Scharakteryzuj działanie i zasady dopasowania nachrapnika hanowerskiego.

105. Scharakteryzuj działanie i zasady dopasowania nachrapnika polskiego.

106. Scharakteryzuj działanie i zasady dopasowania nachrapnika
kombinowanego.

107. Scharakteryzuj działanie i zasady dopasowania nachrapnika
meksykańskiego.

108. Opisz budowę i podaj zasady działania ogłowia munsztukowego.

109. Opisz budowę i podaj zasady działania pelham.

110. Podaj rodzaje i podaj zasady działania ogłowii bezwędzidłowych.

111. Opisz budowę siodła ujeżdżeniowego i ja uzasadnij.

112. Opisz budowę siodła skokowego i ja uzasadnij.

113. Opisz budowę siodła wszechstronnego i ja uzasadnij.

114. Opisz zasady doboru siodła do jeźdźca i konia.

115. Scharakteryzuj rodzaje wodzy pomocniczych niezależnych od reki jeźdźca.

116. Scharakteryzuj rodzaje wodzy pomocniczych zależnych od reki jeźdźca.

117. Przedstaw zasady użycia wodzy pomocniczych.

118. Opisz rodzaje i zastosowanie sprzętu pomocniczego używanego podczas czasie jazdy.

119. Przedstaw zasady pielęgnacji sprzętu.

120. Opisz wyposażenie jeźdźca i wymagania przed nim stawiane.

121. Opisz zasady przenoszenia rzędu jeździeckiego.

122. Opisz zasady prawidłowego kiełznania.

123. Opisz zasady prawidłowego dopasowania ogłowia wędzidłowego.

124. Omów zasady prawidłowego dopasowania ogłowia munsztukowego.

125. Opisz zasady prawidłowego siodłania.

126. Opisz zasady prawidłowego ułożenia siodła na grzbiecie konia.

127. Opisz zasady prawidłowego prowadzenia konia w reku.

128. Opisz zasady prawidłowego wsiadania.

129. Opisz zasady prawidłowego dociągania popręgu z siodła.

130. Opisz sposoby zsiadania.

131. Opisz w zasady prawidłowego rozsiodłanie konia w boksie i na stanowisku.

132. Podaj 10 zasad prawidłowego zachowania na ujeżdżalni.

133. Podaj cele prawidłowego wykonywania figur na ujeżdżalni.

134. Przedstaw podstawowe zasady prawidłowego wykonywania figur.

135. Przedstaw podstawowe zasady prawidłowego wyjeżdżania narożników.

136. Opisz zasady prawidłowego wykonywania zmian kierunku.

137. Opisz zasady prawidłowej jazdy po kole.

138. Opisz zasady prawidłowego wykonywania wolt i półwolt.

139. Opisz zasady prawidłowego wykonywania zmian kół.

140. Opisz zasady prawidłowego wykonywania zmian kierunku w kole.

141. Opisz zasady prawidłowego wykonywania wężyków.

142. Opisz zasady prawidłowego wykonywania serpentyn.

143. Przedstaw sposoby jazdy na ujeżdżalni.

144. Opisz podstawowe zasady teorii klasycznej jazdy konnej.

145. Scharakteryzuj podstawowe zasady dosiadu jeźdźca.

146. Opisz dosiad ujeżdżeniowy.

147. Opisz półsiad.

148. Opisz dosiad stiplowy.

149. Wymień błędy dosiadu i podaj ich przyczyny.

150. Wymień błędy dosiadu ujeżdżeniowego i podaj ich przyczyny.

151. Wymień błędy półsiadu i podaj ich przyczyny.

152. Opisz kłus anglezowany.

153. Opisz pełny siad.

154. Przedstaw zasady użycia pomocy.

155. Przedstaw zasady użycia pomocy - ciężaru ciała.

156. Przedstaw zasady użycia pomocy – łydek.

157. Omów zasady trzymania wodzy, podaj najczęstsze błędy i ich konsekwencje.

158. Przedstaw zasady użycia pomocy – wodzy.

159. Przedstaw znaczenie wyczucia jeździeckiego.

160. Przedstaw ogólne zasady oddziaływania pomocami.

161. Przedstaw zasady działania pomocami w półsiadzie.

162. Przedstaw zasady działania pomocami w zakrętach.

163. Opisz zasady użycia głosu.

164. Opisz zasady używania bata.

165. Opisz zasady dopasowania i używania ostróg.

166. Scharakteryzuj pojecie „ postawienie na pomoce”.

167. Scharakteryzuj pojecie kontaktu.

168. Scharakteryzuj „żucie z reki”.

169. Scharakteryzuj „oddawanie i nabieranie wodzy”.

170. Scharakteryzuj półparadę – sposób wykonania, zastosowanie.

171. Scharakteryzuj paradę – sposób wykonania, zastosowanie.

172. Scharakteryzuj pojecie „ustawienie”.

173. Scharakteryzuj pojecie „zgięcie”.

174. Scharakteryzuj zasady jazdy po łuku.

175. Scharakteryzuj cofanie – opis, wykonanie, błędy.

176. Scharakteryzuj zwrot na przodzie – opis, wykonanie, błędy.

177. Scharakteryzuj zwrot na zadzie – opis, wykonanie, błędy.

178. Scharakteryzuj półpiruet roboczy w stepie– opis, wykonanie, błędy.

179. Scharakteryzuj półpiruet w stepie – opis, wykonanie, błędy.

180. Scharakteryzuj ustępowanie od łydki – opis, wykonanie, błędy.

181. Scharakteryzuj „zmniejszanie i powiększanie czworoboku” – opis, wykonanie, błędy.

182. Scharakteryzuj step – opis, rodzaje, błędy.

183. Scharakteryzuj kłus – opis, rodzaje, błędy.

184. Scharakteryzuj galop – opis, rodzaje, błędy.

185. Opisz prawidłowe zagalopowanie na wprost.

186. Scharakteryzuj kontrgalop – opis, rodzaje, błędy.

187. Podaj warunki rozpoczęcia nauki skoków przez przeszkody.

188. Opisz dosiad jeźdźca w poszczególnych fazach skoku.

189. Scharakteryzuj prace na koziołkach.

190. Przedstaw zasady pokonywania pojedynczych przeszkód z kłusa.

191. Scharakteryzuj prace na szeregach gimnastycznych.

192. Scharakteryzuj zasady pokonywania pojedynczych przeszkód z galopu.

193. Przedstaw zasady pokonywania szeregów.

194. Przedstaw zasady pokonywania linii przeszkód.

195. Podaj odległości w liniach przeszkód.

196. Scharakteryzuj wymagania standardowych konkursów na styl.

197. Scharakteryzuj wymagania dotyczące harmonii przejazdu.

198. Przedstaw odległości w szeregach miedzy różnymi rodzajami przeszkód.

199. Opisz czynniki wpływające na ocenę odległości w szeregach i liniach przeszkód.

200. Scharakteryzuj zasady pokonywania naturalnych przeszkód terenowych.

201. Przedstaw zasady organizowania wyjazdów w teren.

202. Opisz zasady organizowania grupowych wyjazdów w teren.

203. Opisz zasady organizacji postojów w czasie wyjazdów w teren.

204. Scharakteryzuj najczęstsze przyczyny wypadków związanych z końmi i jazda konna.

205. Scharakteryzuj przyczyny wypadków związane z obsługa konia.

206. Scharakteryzuj przyczyny wypadków związane ze sprzętem jeździeckim.

207. Scharakteryzuj przyczyny wypadków związane z miejscem prowadzenia jazd.

208. Scharakteryzuj przyczyny wypadków związane z brakiem dyscypliny w czasie jazdy.

209. Scharakteryzuj przyczyny wypadków związane z brakiem prawidłowych podstaw techniki jazdy.

210. Scharakteryzuj przyczyny wypadków związane z niewłaściwie prowadzona nauka jazdy.

211. Opisz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, gdy jeździec spadł z konia, leży i nie podnosi sie.

212. Opisz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, gdy jeździec spadł z konia, stracił przytomność, ale oddycha i ma wyraźnie wyczuwalne tętno.

213. Opisz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, gdy jeździec spadł z konia, stracił przytomność i nie daje oznak życia.

214. Przedstaw zasady postępowania w przypadku powstania skaleczeń i ran.

215. Przedstaw zasady postępowania w przypadku powstania stłuczenia.

216. Przedstaw zasady postępowania w przypadku powstania urazów brzucha.

217. Przedstaw zasady postępowania w przypadku powstania złamania kości.

218. Przedstaw zasady postępowania w przypadku powstania zwichnięcia i skręcenia stawów.

219. Przedstaw zasady postępowania w razie wypadku w terenie.

220. Wymień rodzaje krajowych zawodów konnych.

221. Jakie informacje powinny być zawarte w propozycjach zawodów konnych?

222. Wymień kategorie wiekowe zawodników.

223. Jakie dokumenty zawodnik musi okazać organizatorowi zawodów?

224. Jakie dokumenty konia warunkuję udział w zawodach?

225. Podaj zasady określające wiek konia i podaj dolna granice wieku zezwalającą na start w zawodach.

226. Podaj, kiedy zawodnik powinien występować w przepisowym stroju
jeździeckim.

227. Podaj, co jest uważane za brutalne obchodzenie sie z koniem.

228. Podaj, kiedy przeszkoda uważana jest za stracona.

229. Podaj sytuacje traktowane jako nieposłuszeństwo konia.

230. Podaj zasady rozgrywania konkursów klasycznych.


231. Podaj zasady rozgrywania konkursów skoczności i zręczności.

232. Podaj zasady rozgrywania konkursów o wzrastającym stopniu trudności.

233. Podaj zasady rozgrywania konkursów dwufazowych.