Strona główna » Weterynaria

Weterynaria


Cele hodowli koni

Podstawowym celem jaki hodowcy stawiają sobie przy hodowli koni jest pozyskanie jak najlepszego pod względem psychicznym i fizycznym konia. Poprzez odpowiednią selekcję materiału hodowlanego wybiera się najlepsze egzemplarze, tak aby potomstwo było w jak największym stopniu obdarzone zaletami jakich oczekuje hodowca.
... czytaj dalej

Hodowla w czystości rasy

Hodowla w czystości rasy polega na krzyżowaniu osobników należących do tej samej rasy. Celem takiej hodowli jest przede wszystkim utrzymanie cennych właściwości danej rasy nie ryzykując, że połączenie z innymi rasami da gorsze wyniki.
... czytaj dalej

Hodowla Poprzez Krzyżowanie

Hodowla poprzez krzyżowanie ras polega na krzyżowaniu osobników należących do różnych ras, typów a nawet gatunków. Celem takiej hodowli jest przede wszystkim szybkie udoskonalenie danej rasy. Samo krzyżowanie nie wystarczy aby potomstwo było wydajniejsze.
... czytaj dalej

Okres poporodowy u klaczy i źrebięcia

KLACZ

Okres poporodowy trwa około 8-10 dni. Jeśli klacz czuje się dobrze i ma apetyt można uznać, że okres ten przebiega prawidłowo. W ciągu doby objętość macicy zmniejsza się dwukrotnie a po około 5 dniach po porodzie macica wraca do stanu normalnego.
... czytaj dalej

Poród u klaczy

Przebieg porodu podzielony jest na kilka okresów, w których noworodek ma czas aby przygotować się do życia w innym środowisku. ... czytaj dalej

Badanie klaczy na ciążę

Diagnostyka ciąży ma na celu jej stwierdzenie lub wykluczenie. U klaczy wczesne badanie na ciążę może być wykonane już od 15 dnia po pokryciu (unasienieniu).
... czytaj dalej

Unasienianie klaczy

Unasienianie (sztuczna inseminacja) klaczy polega na zdeponowaniu odpowiedniej porcji nasienia w jej macicy. Do tego celu wykorzystuje się nasienie świeże, jak również konserwowane i schłodzone, bądź mrożone.
... czytaj dalej

Badanie Nasienia Ogiera

Badanie nasienia jest częścią oceny przydatności rozpłodowej samca obok badania narządów rozrodczych i oceny jego odruchów płciowych. Nasienie pobiera się najczęściej przy użyciu sztucznej pochwy. Szacunkowa ocena nasienia polega na makroskopowym określeniu jego cech i właściwości fizykochemicznych oraz na diagnostyce mikroskopowej.
... czytaj dalej

Żywienie klaczy i źrebiąt

W Westfalii przeprowadzono badania dotyczące stopnia pokrycia potrzeb żywieniowych klaczy i źrebiąt przy wyłącznym utrzymaniu pastwiskowym (4, 5) w stosunku do dawek zalecanych przez niemieckie Towarzystwo Fizjologii Żywienia z 1994 r. ... czytaj dalej