Strona główna » Start

Start


Kodeks etyki PZJ

Założenia ogólne

1. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad służących pomocą zawodnikom, osobom oficjalnym w rozumieniu Przepisów Ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego oraz innym osobom związanym z jeździectwem w rozstrzyganiu problemów etycznych związanych z trenowaniem, startami w zawodach, sędziowaniem, zachowaniem na treningach i w trakcie zawodów oraz wszystkimi formach aktywności związanych z jeździectwem.
... czytaj dalej

Kodeks postępowania z koniem

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
... czytaj dalej