Strona główna » Zawody » Skoki

Skoki

Skoki przez przeszkody są konkurencją Olimpijską. Zawody w skokach przez przeszkody rozgrywane są na placu piaszczystym lub trawiastym. Plac ten to parkur, na którym ustawionych jest kilka lub kilkanaście przeszkód o różnym stopniu trudności w zależności od danej klasy konkursu. Na początku zawodów rozgrywane są konkursy łatwiejsze. Odrębnie konkurują ze sobą kategorie kuców. Organizowane są także zawody dla dzieci.

Startujący zawodnicy zgłaszają się do wybranej przez siebie klasy konkursowej wedle swoich i konia umiejętności. Zawody w skokach przez przeszkody organizowane są także dla koni według grupy wiekowej, np. dla koni czteroletnich, pięcioletnich lub sześcioletnich.
Rozróżnia się konkursy zwykłe, na czas oraz z ustaloną normą czasu. Konkurs zwykły zwycięża ta para (koń i jeździec), która miała najmniej punktów karnych i najkrótszy czas przejazdu. Punkty karne otrzymywane są za zrzucenie przeszkody, wyłamanie (czyli ominięcie). Opuszczenie parkuru, upadek jeźdźca lub konia i jeźdźca powodują dyskwalifikację, podobnie jak powtórne wyłamanie przeszkody. Doliczane są również punkty karne za przekroczony czas.
Konkurs z ustaloną normą czasu polega na tym aby w możliwie określonym czasie ukończyć przejazd "na czysto" czyli bez zrzutek i wyłamań. Wygrywa ta para, która była najbliżej ustalonego czasu.
Konkurs z jokerem jest to konkurencja, w której nie liczy się punktów karnych a liczone są punkty za pokonaną przeszkodę. Na parkurze każda z przeszkód ma swoją wartość punktową. Błąd na danej przeszkodzie powoduje ujemną
punktację. ostatnia przeszkoda tzw Joker jeździec może sobie wybrać. Jedna jest łatwiejsza ale mniej punktowana, druga bardziej udziwniona i wyższa ale można otrzymać większą ilość punktów. Błąd na tej przeszkodzie może sporo kosztować w sumarycznym przejeździe, gdyż punkty za Jokera są odejmowane. Zwycięża ta para, która uzyskała nawiększą ilość punktów. 
W większości zawodów rozgrywane są także konkurencje towarzyskie, w których mogą uczestniczyć osoby nie posiadające wymaganych odznak jeździeckich. Mogą stanowić początek przygody z rywalizacją z innymi zawodnikami oraz być pewnego rodzaju sprawdzeniem siebie i konia na prawdziwych zawodach.

Z terminami zawodów można zapoznać się na różnych portalach jeździeckich.


foto: wikipedia.org
autor: Lucy Boynton