Strona główna » Weterynaria » Hodowla Poprzez Krzyżowanie

Hodowla Poprzez Krzyżowanie

Hodowla poprzez krzyżowanie ras polega na krzyżowaniu osobników należących do różnych ras, typów a nawet gatunków. Celem takiej hodowli jest przede wszystkim szybkie udoskonalenie danej rasy. Samo krzyżowanie nie wystarczy aby potomstwo było wydajniejsze.

Niezbędne są prawidłowe warunki wychowu, które dadzą gwarnację prawidłowego zachowanie cech dziedziczonych. Metoda krzyżowania wymaga od hodowcy bardzo dużej wiedzy. Należy dokładnie i szczegółowo analizować rodowody i pochodzenie każdego osobnika dopuszczonego do hodowli. krzyżowanie jednak daje szybciej pożądane rezultaty niż hodowla w czystości rasy. Potomstwo uzyskane metodą krzyżowania odznacza się różnorodnością (np. konie rasy selle france).

Pod względem dziedziczności także są bardzo zróżnicowane co może dawać niepożądane efektu hodowlane. Wyróżniamy różne rodzaje krzyżowania:

- krzyżowanie wypierające (wykorzystywanie jednej rasy przez pokolenia w celu ulepszenia danego pogłowia),
- dolanie krwi (stosuje się do ras podobnych do siebie w celu udoskonalenia pożądanej cechy),
- krzyżowanie twórcze (krzyżowanie ras tak aby potomstwo miało właściwości ras wyjściowych potem krzyżowanie między sobą mieszańców),
- krzyżowanie przemienne (krzyżowanie przez szereg pokoleń z jedną potem z drugą rasą naprzemiennie),
- krzyżowanie użytkowe (stosowane przede wszystkim w produkcji zwierząt rzeźnych),
- krzyżowanie międzygatunkowe (inaczej hybrydyzacja - krzyżowanie zwierząt lub roślin różnych gatunków).