Strona główna » Weterynaria » Badanie Nasienia Ogiera

Badanie Nasienia Ogiera

Badanie nasienia jest częścią oceny przydatności rozpłodowej samca obok badania narządów rozrodczych i oceny jego odruchów płciowych. Nasienie pobiera się najczęściej przy użyciu sztucznej pochwy. Szacunkowa ocena nasienia polega na makroskopowym określeniu jego cech i właściwości fizykochemicznych oraz na diagnostyce mikroskopowej.

Głównymi ocenianymi parametrami są: zawartość plemników w ejakulacie i ich ruchliwość. Szczegółowa ocena nasienia obejmuje m. in. koncentrację plemników w jednostce objętości, np. 1 mm sześciennym i ich morfologię, co pozwala na stwierdzenie wad budowy poszczególnych plemników.