Strona główna » Identyfikacja i rejestracja konia » Paszport konia

Paszport konia

Paszport wydawany jest przez podmioty prowadzące Księgi Stadne m.in Polski Związek Hodowców Koni oraz Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie - dla rasowych szetlandów. Opis konia zawarty w paszporcie wykonywać mogą jedynie uprawnione do tego osoby - pracownicy okręgowych związków oraz osoby przeszkolone na kursach organizowanych przez PZHK, z którymi poszczególne OZHK / WZHK zawarły umowę.

Lista nazwisk osób uprawnionych znajduje się na stronie internetowej Polskiego Związku Hodowców Koni  uznany przez PZJ. Opis konia złożony jest z dwóch części:

 - opis słowny,

 - opis graficzny - diagram

Paszport powinien zawsze podróżować z koniem niezależnie czy zwierzę przemieszcza się po kraju czy jedzie za granicę. Przy sprzedaży konia paszport powinien być także przekazany nowemu właścicielowi.

W paszporcie zawarte są informacje takie jak urodzenie konia, zmiana właściciela. W przypadku śmierci zwierzęcia lub uboju właściciel musi w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt do OZHK i oddać paszport.

Ponadto w paszporcie zawarte są informacje o pochodzeniu konia, rasie, szczepieniach, badaniach laboratoryjnych oraz decyzja właściciela czy koń ma być przeznaczony do spożycia po uboju.