Strona główna » Identyfikacja i rejestracja konia » Identyfikacja i rejestracja konia

Identyfikacja i rejestracja konia

Podstawy prawne Systemu Identyfikacji i Rejestracji Koni:
  • Ustawa z dn. 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 19, poz. 872)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 6 maja 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych (Dz. U. Nr 122, poz. 1280)

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 28 lipca 2004r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła (Dz. U. Nr 203, poz. 2083)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia lub jego duplikatu oraz połat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 169, poz. 1777)
  • Decyzja Komisji 93/623/WE oraz 2000/68/WE

System identyfikacji i rejestracji koni wykorzystywany jest w celu ustalenia pobytu i przemieszczania się zwierząt. W rejestrze zebrane są dane o właścicielach i koniach. Wszystkie konie posiadać powinny paszporty pozwalające na jednoznaczną identyfikację. Podstawą wystawienia paszportu dla koni ras hodowlanych wpisanych do księgi jest zaświadczenie wpisu do księgi stadnej, natomiast pozostałych koni - zgłoszenie właściciela, w którym wykazane będą numery identyfikacyjne rodziców konia (nowy przepis wprowadzony w styczniu 2005r.).
Księgi stadne i rejestry koni nieznanego pochodzenia prowadzi Polski Związek Hodowców Koni.
Źrebięta urodzone po 31 grudnia 2005r. powinny być oznakowane poprzez elektroniczny identyfikator.