Strona główna » Choroby koni » Prawidłowe wskaźniki morfologiczne i biochemia

Prawidłowe wskaźniki morfologiczne i biochemia

HEMATOKRYT (HCT) 30% - 45%
ERYTROCYTY (RBC) 6-12 m/ul

LEUKOCYTY (LEU) 5000-10000 m/ul
TROMBOCYTY (PLT) 150-400 k/ul
HEMOGLOBINA (HGB) 11-17 g/dl
Źródło: veterynaria.pl

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC) 31-36 g/dl
Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH) 13-19 pg
Średnia objętość krwinki czerwonej (MCV) 37-55 fl

Podwyższony hematokryt - odwodnienie, wstrząs, hipoksja (niedobór tlenu w tkankach) fizjologiczna i patologiczna.
Obniżony hematokryt - anemia, nadmierne nawodnienie
Podwyższone erytrocyty - niewydolność nerek, płuc, odwodnienie
Obniżone erytrocyty - anemia, pasożyty krwi, zaburzenia hormonalne
Podwyższone leukocyty - zdenerwowanie, poród, zmęczenie, choroby bakteryjne, grzybice, kolka
Obniżone leukocyty - wirusy, niewydolność układu krążenia, salmonella, zanik szpiku kostnego
Podwyższone trombocyty - nowotwory, mięśniochwat, krwotok
Obniżone trombocyty - uszkodzony szpik, choroby wirusowe uszkadzające naczynia
Obniżone MCHC - zatrucie ołowiem, niedobór żelaza
Podwyższone MCH - anemia hipochromiczna
Obniżone MCH - anemia hyperchromiczna
Podwyższone MCV - anemia hipochromiczna
Obniżone MCV - anemia hyperchromiczna

Aby wyniki były wiarygodne należy przeprowadzić badanie ogólne krwi o różnych porach, wyniki bowiem odzwierciedlają stan na moment pobierania próbki. Wyniki porównuje się i podejmuje dalsze badania diagnostyczne.

Badania pozwalające zaobserwować ewentualne anomalie w działaniu poszczególnych narządów to badania biochemiczne krwi. Dzięki pobraniu krwi a następnie poprzez specjalne odwirowanie uzyskaniu osocza i poddaniu go odpowiednim analizom możemy dowiedzieć się o funkcjonowaniu wątroby, nerek, trzustki, mięśni prążkowanych co może być pomocne w diagnozowaniu mięśniochwatu. Dzięki badaniom biochemicznym możemy ocenić stan odżywienia zwierzęcia.

Opracowane na podstawie: caballo.com.pl